Better Life – podsumowanie

Better Life – podsumowanie

Pierwszy ambitny projekt szkoleniowy, który zrealizowaliśmy nazywał się Better Life i był cyklem warsztatów, skierowanych do studentów i realizowanych przez cały rok akademicki 2013/2014.

W niniejszym podsumowaniu prezentujemy:

 1. Zarys etapu przygotowań
 2. Opis szkoleń, które miały miejsce w ramach cyklu
 3. Rezultaty projektu
 4. Wyniki ankiet ewaluacyjnych

1. Zarys etapu przygotowań

 

Cykl szkoleń miał na celu uzbroić uczestników w taką wiedzę, która pomoże im zwiększyć jakość życia w różnych jego obszarach. Istotnym założeniem było również zmotywowanie studentów do pozytywnej zmiany.

Dlatego pierwszym etapem było przygotowanie czterech modułów szkoleniowych, z których każdy dotyczył innej sfery życia.

Moduł motywujący miał za zadanie zainspirować uczestników. Moduł o umyśle służył bliższemu poznaniu mózgu. Moduł prozdrowotny miał zmotywować do wykształcenia w sobie dobrych nawyków żywieniowych i uprawiania sportu. Moduł dotyczący relacji międzyludzkich miał założenie przybliżyć aspekty komunikacji interpersonalnej.

Po stworzeniu koncepcji przeszliśmy do projektowania i planowania szkoleń.

Kolejnym etapem było nawiązywanie kontaktu z organizacjami studenckimi i wyznaczanie terminów.

2. Opis szkoleń Better Life

 

Cykl składał się z czterech części.

Good Start: moduł motywacyjny dotyczył tematyki sukcesu życiowego, psychologicznych podstaw skutecznego działania i wyznaczania celów.

Wniosek wart zapamiętania: dużo lepiej wyznaczyć sobie ambitny cel i go nie osiągnąć, niż mieć zupełnie przeciętny cel i go osiągnąć.

Better Mind: moduł o umyśle zawierał praktyczne wskazówki dotyczące utrzymania wysokich zdolności intelektualnych.

Wniosek wart zapamiętania: mózg to ,,fabryka chemiczna”, na której działanie wpływa wiele czynników jak; długość snu, dieta, ćwiczenia umysłowe. Nasze zdolności intelektualne w dużym stopniu zależą od naszego stylu życia.

Keep it Healthy: w module prozdrowotnym omawialiśmy zalety sportu oraz zróżnicowanej diety.

Wniosek wart zapamiętania: większość chorób cywilizacyjnych da się uniknąć poprzez pracę nad własnymi nawykami żywieniowymi i dzięki aktywności ruchowej.

Among the People: moduł traktujący o skutecznym działaniu w społeczeństwie zawierał takie bloki tematyczne jak; mowa ciała, konstruktywna krytyka, czy metody wywierania wpływu.

Wniosek wart zapamiętania: to, w jaki sposób podajesz rękę na powitanie, jest elementem twojego wizerunku. Pamiętaj, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne.

Szkolenia były prowadzone różnymi metodami. Do przekazywania wiedzy wykorzystywaliśmy kreatywne ćwiczenia, wykład, burzę mózgów, prezentację, i inne.

Niektóre grupy przeszły cały cykl szkoleń, inne tylko wybrane moduły. Moduły trwały średnio po 1,5 godziny, z wyjątkiem czwartego, który zajmował 3 godziny.

fkidbl3

3. Rezultaty projektu

 

Przeprowadziliśmy łącznie 27 szkoleń dla 9 organizacji studenckich:

 • ELSA Lublin
 • IFMSA Lublin
 • Koło Naukowe Studentów Ekonomii KUL
 • Koło Naukowe Florystów KUL
 • Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL
 • Koło Dydaktyków Polonistów KUL
 • Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD
 • Koło Naukowe Germanistów KUL
 • Forum Młodych Lewiatan.

Łączna liczba uczestników wyniosła 102 osoby.

Cykl Better Life okazał się sukcesem. Szkolenia zostały dobrze przyjęte przez uczestników. Trenerzy zdobyli nowe doświadczenia, które w przyszłości zaowocują jeszcze wyższymi standardami świadczonych usług.

Osoby z ramienia Fundacji (wtedy stowarzyszenia KKID) w większym stopniu zaangażowane w projekt to: Przemysław Jóźwicki, Ewa Socała, Daniel Ostrzyżek, Jakub Bigas, Łukasz Lewicki, Rafał Sawicki.

4. Wyniki ankiet ewaluacyjnych

 

Cykl szkoleń Better Life trwał i ewoluował przez cały rok akademicki, a pomysł przeprowadzania ankiet pojawił się w trakcie. Materiał z badań uczestników nie jest jednolity, ponieważ dokonywaliśmy na bieżąco pewnych ulepszeń. Np. dodaliśmy pytanie o to, co najlepiej uczestnicy zapamiętali ze szkolenia. Wprowadziliśmy też pojedynczą ankietę do każdego szkolenia, zastępując wcześniejszą wersję jednej ankiety zbiorczej po całym cyklu.

Badaniem objęto uczestników szkolenia z takich organizacji jak: Koło Naukowe Germanistów KUL, Koło Naukowe studentów Ekonomii KUL, Koło Florystów, ELSA Lublin oraz Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD.

Szczegółowy raport pierwotnie miał być tylko na wewnętrzny użytek FKID i służyć poprawie jakości szkoleń, niemniej postanowiliśmy go opublikować:  Raport z ewaluacji BL.

autorzy wpisu: Łukasz Lewicki i Rafał Sawicki
2018-02-16T17:27:54+00:00 Październik 11th, 2014|Raporty z działalności|
//