Problem łamania praw człowieka

Problem łamania praw człowieka

Realia

 

W marcu 1999 r. Lal Jamilla Mandokhel, 16 – letnia Pakistanka, została wielokrotnie zgwałcona. Jej wujek złożył doniesienie na policję. Policjant zatrzymał sprawcę, ale przekazał dziewczynę plemieniu, z którego pochodziła.

Rada starszych uznała, że Lal Jamilla przyniosła hańbę plemieniu. Jedyną drogą do jej zmazania jest śmierć. Na rozkaz rady została rozstrzelana.

Ta historia jest jednym ze zdarzeń, które mają swoje dramatyczne finały codziennie, w wielu rejonach świata. Szacuje się, że setki kobiet i dzieci stają się ofiarami „honorowych zabójstw”. W tym przypadku nie dość, że kary nie stało się za dość, to ofiara stała się „przestępcą”. Tym razem to niepokojące, zacofane zwyczaje wzięły górę nad prawami człowieka. Ale jest wiele innych powodów, przez które ludzie na całym świecie niesłusznie cierpią.

Czytaj dalej, a dowiesz się:

  • jakie są przyczyny łamania praw człowieka?
  • czy ustrój państwa może ograniczać przestrzeganie podstawowych praw człowieka?
  • jakie kontrowersje niesie ze sobą interwencja zbrojna w celu ochrony praw człowieka?

Przyczyny łamania praw człowieka

 

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż prawa człowieka są szczególnym zjawiskiem, gdyż przysługują każdemu z racji bycia człowiekiem, można by zadać sobie pytanie jak to w ogóle możliwe, że tak fundamentalne prawa, zabezpieczone różnego rodzaju traktatami czy konwencjami są tak często łamane.

Są dwa aspekty:

  1. indywidualny
  2. polityczny

Pierwszy przypadek dotyczy relacji człowiek – człowiek, czyli poniżanie, dyskryminacja ludzi ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, ale też czasem poprzez ich nieco odmienny wygląd i sposób bycia. Często, gdy dochodzi do łamania praw człowieka w grę wchodzi chęć zdobycia korzyści materialnych.

Przypadki sprzedawania kobiet i dzieci do domów publicznych, za granicę, często za pomocą użycia podstępu, to życiowe tragedie zarówno ofiar jak i ich rodzin, które, jeśli już jakimś cudem zostaną uratowane, mają na całe życie odciśnięte piętno bolesnych doświadczeń.

Drugi przypadek to bardziej wynik pojęcia i praktyki suwerennego państwa, które stwarza poważne bariery do wprowadzenia sztywnych, międzynarodowych standardów praw człowieka. Koncepcja suwerenności jest oczywiście piękna i potrzebna. Chodzi o to, że nie każde państwo korzysta z niej dla dobra obywateli.

Inną przeszkodzą jest różnorodność religijna i kulturowa wszystkich państw świata. Bardzo często ustrój danego państwa i jego utrzymanie za wszelką cenę, jest ważniejsze dla władzy i służb niż poszanowanie dla drugiego człowieka. Także konflikty zewnętrzne między państwami powodują, że nawet podstawowe prawa, jak prawo do życia czy bezpieczeństwa, są łamane i to w bestialski sposób.

Problemy interwencji

 

Suwerenność państwowa utrudnia wdrażanie praw człowieka, często przez to, iż rządy państw mają w tym pewien interes. Jeśli inne organizacje zdobędą się na to, aby przeciwstawić się takiemu stanu rzeczy i  tak nie będzie gwarancji na sukces. Przykładem jest tutaj interwencja NATO w Jugosławii w 1999r. Wieloletnie łamanie praw człowieka przez rząd Jugosławii na terenie Kosowa mieszkających tam Albańczyków sprowokował wreszcie ich opór , na co rząd odpowiedział represjami.

Obawy przed czystkami etnicznymi i ludobójstwem sprowokowały NATO do zbombardowania Jugosławii, w skutek czego   spowodowano ogromne zniszczenia, naruszając przy tym prawo do życia wielu istnieniom ludzkim, w dodatku z naruszeniem prawa międzynarodowego.

Podsumowanie

 

Pokuszę się o stwierdzenie, że prawa człowieka to ciągle kontrowersyjna koncepcja. Z jednej strony już z samego pojęcia można wydedukować, że to prawa przysługujące każdemu z nas, powinne być więc przestrzegane w stosunku do każdego człowieka, jako istoty mającej swoją godność. Z drugiej strony są na świecie powszechne łamane.

______________________________

Przypisy:

Michael Freeman, Prawa Człowieka

http://amnesty.org.pl/

Autor wpisu: Ewa Socała
2014-10-23T11:37:32+00:00 Październik 22nd, 2014|Prawa Człowieka, Świadomy Obywatel|
//