Nowatorska idea dla NGO i biznesu? Intraprzedsiębiorczość!

Nowatorska idea dla NGO i biznesu? Intraprzedsiębiorczość!

Intraprzesiębiorczość – w pierwszej chwili termin dla większości z nas wydaje się niemal zupełnie nieznany. Gdy jednak krótko się zastanowimy, szybko odgadujemy istotę tego pojęcia. Sama przedsiębiorczość to termin powszechnie zrozumiały, a przedrostek „intra-” oznacza po prostu „wewnątrz”.

Intraprzedsiębiorczość w organizacji, oznacza w praktyce zatrudnienie kogoś zdolnego do samodzielnego i twórczego działania. Obecność takiej osoby pomaga lepiej funkcjonować organizacji, jako całości, ponieważ zasoby ludzkie wraz ich energią i inwencją twórczą mogą należycie uwolnić swój potencjał. Intraprzedsiębiorcę powinny charakteryzować takie cechy jak:

  • umiejętność kreatywnego myślenia,
  • zdolność do samodzielnej pracy
  • ciągłe dążenie do wprowadzania innowacji

Co to oznacza w praktyce?

 

 

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy menedżerem zarządzającym fundacją lub firmą. Kogo zatrudnić do naszej organizacji? Oczywiście chodzi nam o dobrego pracownika: pracowitego, profesjonalnego, samodzielnego, szukającego twórczych rozwiązań stojących przed nim problemów. Marzenie ściętej głowy? Bo taki bardzo się ceni i to dosłownie, więc nas na to nie stać?

Czego potrzebujemy?

1)      Wizji organizacji, którą zarządzamy. Powinna być jasna, spójna i zawierać: misję, rdzenne wartości, jasno określone cele. Ponieważ ten know-how jest szeroki niczym Wisła nad Kazimierzem Dolnym i starczyłby na napisanie kilkusetstronicowej książki, by streścić temat podam za przykład naszą fundację:

Misja: „Aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich, pomagamy ludziom rozwijać się i osiągać niesamowite rzeczy”.

Wartości (zawarte w Kodeksie FKID):

I. Zawziętość i konsekwencja w dążeniu do celu.

II. Sumienność w realizowaniu misji FKID.

III. Działanie odważne i rozważne.

IV. Szukanie rozwiązań zamiast wymówek.

V. Kreatywne myślenie i innowacyjne działanie.

VI. Szacunek wobec innych wyrażany szczerością, punktualnością i taktem.

VII. Dbanie o atmosferę braterstwa i solidarności.

Naszym wielkim i śmiałym celem jest: „Stać się w ciągu 5 lat znaną fundacją, z co najmniej czterema pozamiejscowymi filiami rozmieszczonymi na terenie całej Polski, skupiającą elitę intelektualną ze świata biznesu i nauki.

2)      Uważnej i „wybrednej” selekcji wspólników, pracowników, wolontariuszy pod kątem tego czy podzielają wizję naszej organizacji.

3)      Wyszkolenia nowo zwerbowanego pracownika, tak aby umiał samodzielnie podejmować decyzje w ramach swych obowiązków wynikających ze stanowiska pracy. Nie chodzi by po prostu wykonywał nasze polecenia, co do joty, lecz aby znał dyrektywy (ogólne wytyczne) i sam z wykorzystaniem własnej inwencji wykonywał swoje zadania.

4)      Właściwej kultury organizacyjnej i organizacji pracy. Bardzo ważne jest, aby pracownik miał poczucie wartości wykonywanej pracy oraz poczucie, iż się rozwija. Ponadto warto stworzyć odpowiednią atmosferę w zespołach pracowniczych, aby wszyscy czuli się tam po prostu dobrze.

Podsumowując musimy poświęcić czas i energię by wyszkolić dobrze dobranego nowego pracownika, bądź wolontariusza tak aby stał się liderem wewnątrz naszej organizacji. W przeciwnym wypadku zderzymy się z sytuacja, kiedy młody pracownik będzie musiał być niańczony, co będzie odwracało naszą uwagę od spraw wymagających naszego faktycznego zarządzania.

Tak właśnie postępują w 3M. Tutaj każdy z zatrudnionych pracowników jest przyuczony (i zachęcany), aby w ramach czasu pracy przeznaczonego na eksperymenty w celu stworzenia nowego produktu, wypróbowanie czegoś nowego. Te udane wynalazki mogą kontynuować w formie projektów własnych w ramach czegoś w rodzaju „własnego biznesu”. Oni zaś mając poczucie wartości swojej pracy, stają się o wiele bardziej wydajni niż pracownicy jedynie wypełniający polecenia przełożonych.

——————————

Źródła i wyjaśniania:

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=BD75367CF9474D0081C50490185A0C30

J.Collins, J.I. Porras, Wizjonerskie organizacje- skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 232-240

3M – amerykański koncern produkujący ponad 55000 produktów w wielu branżach, między innymi: tworzyw sztucznych, materiałów ściernych, elektronicznej i farmaceutycznej. (przypis do 3M)

autor wpisu: Łukasz Lewicki
2014-12-21T11:41:28+00:00 Październik 28th, 2014|Inne|
//