Kreatywny Senior – podsumowanie

Kreatywny Senior – podsumowanie

Na prośbę Europejskiej Fundacji Opieki, przygotowaliśmy cykl warsztatów dla osób starszych. Projekt zyskał nazwę ,,Kreatyny Senior” i zrealizowaliśmy go społecznie w okresie od 28 kwietnia do 2 czerwca 2014.

 

W podsumowaniu znajdziesz:

  1. Opis koncepcji i przebiegu projektu
  2. Rezultaty
  3. Wnioski i wrażenia własne

seniore

Koncepcja i przebieg

 

Zaplanowałem wspólnie z Łukaszem Lewickim pięć spotkań warsztatowych. Koncepcja projektu zakładała przekazanie uczestnikom wiedzy z różnych obszarów oraz wytworzenie razem z nimi trwałej wartości, którą będzie można przekazywać młodszym pokoleniom.

W tym celu każde spotkanie podzieliliśmy na dwie części – szkoleniową oraz twórczą. Każda część szkoleniowa dotyczyła innego tematu. Podczas części twórczej, grupa pracowała nad przesłaniem dla młodzieży.

Tematy, jakie poruszyliśmy podczas części szkoleniowej to rozwój umysłowy (ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji dla osób starszych), trening kreatywności, mowa ciała, skuteczna komunikacja.

W ramach projektu przeprowadziliśmy też jedno kameralne szkolenie dla wolontariuszy Europejskiej Fundacji Opieki.

 

Rezultaty

 

Z dumą prezentuję przesłanie dla młodzieży, które wypracowali seniorzy.

Za nadanie przesłaniom pięknej formy graficznej dziękujemy działaczce FKID Annie Wojewódzkiej.

 

Wnioski i wrażenia

 

Grupa seniorów wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie! Potwierdziło się to, co wiemy o umyśle – człowiek, który utrzymuje pogodę ducha, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i trenuje swój intelekt, pozostaje sprawny nawet w podeszłym wieku. Seniorzy wykazywali się ciekawością, brali czynny udział w ćwiczeniach i dyskusjach, sami dzielili się swoją ogromną wiedzą.

Pozytywnie oceniam także nas, jako twórców cyklu. O tym, że zdaliśmy egzamin z pracy z tak wyjątkową grupą, świadczy fakt, że skutecznie zaangażowaliśmy uczestników i mimo różnicy wieku znaleźliśmy wspólny język.

Na koniec pozostaje mi tylko pochwalić się pięknymi podziękowaniami od EFO. Mając na względzie bardzo pozytywne wrażenia związane z pracą z tą grupą, zamieszczam je z przyjemnością.

senior

——————————

autor wpisu: Rafał Sawicki
2018-02-16T17:28:38+00:00 Listopad 7th, 2014|Raporty z działalności|
//