Dyscyplina w klasie

Dyscyplina w klasie

Utrzymanie dyscypliny w klasie podczas nauczania języka angielskiego jest, tak jak w przypadku nauczania innych przedmiotów, kluczowym elementem lekcji umożliwiającym uczniom rozwijanie umiejętności, a nauczycielowi sprawne przeprowadzanie zajęć.

Czytaj dalej, a dowiesz się:

  • Czym grozi zaniedbanie dyscypliny na lekcji?
  • Jakie metody można zastosować, żeby zwiększyć porządek?
  • Dlaczego zbytnia surowość (wbrew pozorom!) nie służy dyscyplinie?

Jasne (współ)określenie reguł pomoże zapanować nad chaosem

 

Aby ograniczyć chaos na lekcjach, nauczyciel lub lektor powinien już na pierwszej lekcji jasno wytłumaczyć uczniom zasady współpracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku klas nauczania początkowego. Reguły powinny być jasno sprecyzowane, aby łatwo można było je zapamiętać. Nauczyciel może zaprosić uczniów do wspólnego ustalania pewnych reguł, dzięki czemu pomiędzy dwiema stronami tworzy się pewnego rodzaju „nić porozumienia”. Gdy zasady zostaną ustalone, osoba ucząca powinna ich konsekwentnie przestrzegać, ponieważ w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji ze strony nauczyciela uczniowie widzą, że mogą pozwolić sobie na wiele – co skutkuje gorszymi warunkami do pracy oraz obniżoną motywacją do nauki wśród wszystkich uczniów. Dlatego być może warto na początku poświęcić sporo czasu (tyle, ile potrzeba, w zależności od grupy) na przypominanie i egzekwowanie zasad współpracy, tak, aby podopieczni przyzwyczaili się do nich i o nich pamiętali.

Jak zredukować hałas

 

     Bardzo dużym problemem uniemożliwiającym efektywne przeprowadzenie lekcji jest oczywiście hałas. W jego zmniejszeniu pomóc mogą takie zabiegi jak używanie piszczącej piłki lub mówienie szeptem, aby uczniowie zorientowali się, że pewne zasady zostały naruszone. Ten sam zabieg wprowadzić można, gdy widzimy, że uczniowie nie słuchają się nawzajem. Prosimy jedną osobę, aby odpowiedziała na nasze pytanie po cichu, a druga osoba siedząca w innej części klasy musi powtórzyć tę wypowiedź. Ważne jest rozwijanie u uczniów umiejętności słuchania innych i pracy w grupie.

English is spoken here!

 

     Dyscyplina podczas nauczania języka angielskiego powinna również opierać się na jak najczęstszym używaniu przez uczniów tego języka. Nauczyciel powinien starać się mówić w języku angielskim przez większość czasu, z wyjątkiem sytuacji kiedy posługiwanie się językiem ojczystym jest konieczne (tłumaczenie reguł gramatycznych czy słownictwa). W ten sposób dzieci i młodzież przyzwyczajają się do używania języka obcego i z czasem staje się to dla nich bardziej naturalne.

Kij czy marchewka? MARCHEWKA!

 

     Za dobrą pracę uczniowie mogą być nagradzani. Dzieci z najmłodszych klas dostawać mogą maskotkę, którą zwracają na następnej lekcji, może to być też np. książka, która wcześniej była wspólnie czytana i zainteresowała grupę. Zdecydowanie, metoda „marchewki” częściej przynosi oczekiwane rezultaty niż metoda „kija”. Kar nie można wykluczyć całkowicie, należy jednak pamiętać o tym, aby nie były one zbyt surowe. Ma to uzasadnienie naukowe: długotrwałą, pozytywną zmianę w zachowaniu można osiągnąć tylko poprzez stosowanie kar możliwie jak najłagodniejszych. Wiąże się z to z ideą likwidacji napięcia- dysonansu poznawczego, który pojawia się w uczniu kiedy jest on powstrzymywany od niepożądanych zachowań. Jeśli kara jest bardzo surowa, uczeń postrzega powód unikania atrakcyjnego dla niego zachowania jako zewnętrzny, co wzmaga tylko poczucie atrakcyjności tego zachowania (zgodnie z zasadą, że zakazany owoc smakuje najlepiej). Jeśli jednak kara wydaje się uczniowi niezbyt sroga, istnieje szansa że zamiast dopatrywać się czynników zewnętrznych w powodach do bycia „grzecznym”, zacznie on po prostu postrzegać złe zachowanie jako mniej atrakcyjne. Cała trudność polega naturalnie na indywidualnym dostosowaniu kary do danego ucznia: powinna ona być co prawda jak najmniej surowa, lecz wystarczająco, aby uczniowi nie opłacało się inicjować niepożądanego zachowania¹.

Nauczycielu! Dawaj przykład.

 

     Na koniec pamiętajmy jak niezbędnym w utrzymywaniu dyscypliny jest to, aby lekcje były dynamiczne i po prostu ciekawiły uczniów. W ten sposób nauczyciel traci mniej energii na ciągłe egzekwowanie zasad, a koncentruje się na przekazaniu wiedzy i czerpie większą przyjemność z nauczania. Wymagajmy najpierw od siebie: w końcu zmotywowanym i zdyscyplinowanym nauczycielom o wiele łatwiej jest wykształcić zmotywowanych i zdyscyplinowanych uczniów.

——————————

Przypisy:
¹ – jak zaznacza Jakub Gutowski w swoim artykule w Psychologii w Szkole (nr. 2(43)/2014)
Źródło ikony wpisu: Foter / CC BY
autorzy: Emilia Pawłowska i Daniel Fiłatow
2015-04-17T06:28:58+00:00 Kwiecień 17th, 2015|Lingua Innowacje NEW|
//