LINGUA INNOWACJE (Nauka Energia Wyjątkowość) – Podsumowanie

LINGUA INNOWACJE (Nauka Energia Wyjątkowość) – Podsumowanie

Zakończyliśmy trwający niemal miesiąc projekt Lingua Innowacje, pora więc na podsumowanie. Omówione w nim zostaną:

 1. Idea projektu
 2. Cele projektu
 3. Grupa docelowa
 4. Warsztaty
 5. Artykuły
 6. Panel
 7. Realizacja celu
 8. Zespół
 9. Zdjęcia

1. Idea projektu

 

Projekt powstał, aby podnieść świadomość i jakość nauczania języka angielskiego wśród osób związanych z nauką języków obcych.

2. Cele projektu

 

Projekt zakładał zrealizowanie przyświecającej mu idei poprzez wykonanie trzech zadań tj.:

1. Przeprowadzenie cyklu 4 warsztatów rozwojowych

2. Publikacja serii 4 artykułów o tematyce dopasowanej do zagadnień warsztatowych

3. Przeprowadzenie panelu dyskusyjnego dla środowiska nauczycielskiego

3. Grupa docelowa

 

Projekt był skierowany do osób zainteresowanych własnym rozwojem językowym oraz do grona osób związanych z nauczaniem języków obcych (jak nauczyciele, lektorzy, korepetytorzy), ze szczególnym naciskiem położonym na rozwój języka angielskiego.

Warsztaty miały formę otwartą dla obu grup docelowych.

Panel dyskusyjny przeznaczony był stricte dla nauczycieli.

4. Warsztaty

 

Pomysłodawcą i realizatorem warsztatów był Bartłomiej Piech (więcej o Bartku w pkt. 8. „Zespół”). Każdy z warsztatów opierał się na zagadnieniach metody coachingowej, jako innowacyjnego podejścia do nauki języków obcych. Czas trwania jednego warsztatu wynosił ok. 2 godzin.

Poniższa tabela* przedstawia daty, tematy, oraz zagadnienia poruszane na poszczególnych warsztatach.

Nr Data Tytuł Zakres tematyczny

 

1 31.03.2015 17:30 Nowoczesna szkoła Szkoła dla odważnych,

nowa organizacja pracy, relacja partnerska uczeń- nauczyciel, implementacja istniejących już metod,

nowy termin „parasol”, przeniesienie odpowiedzialności uczenia się z nauczyciela na ucznia

2 14.04.2015 16:30 Grywalizacja edukacji Użycie gier i zabaw, grywalizacja jako (pozorny) cel lekcji, problem infantylizacji procesu nauczania
3 21.04.2015 18:30 Dyscyplina Przyczyny rozproszonej uwagi, wpływ ilości uczniów na dyscyplinę w klasie, istotność określenia celu nauki, misja ucznia w nauce,

potrzeba unifikacji wizji ucznia i nauczyciela, wewnętrzna motywacja jako źródło dyscypliny, model „authonomy, mastery, purpose”

4 28.04.2015 18:00 Nauczyciel – czy jest potrzebny? Nauczyciel pomaga – nie wyręcza, jak wykorzystać pomoc nauczyciela?, jak stworzyć symbiotyczną i synergiczną relację eksperta i młodego eksploratora, w której są sobie równi?, trening samodzielności uczniów,

odpowiedzialność ucznia za efekty nauczania,

asystura w uczeniu się

*(autor: Bartłomiej Piech)

5. Artykuły

 

Każdy z warsztatów poprzedzała publikacja artykułu autorstwa Daniela Fiłatowa (więcej o Danielu w pkt. 8. „Zespół”). Zawartość merytoryczna artykułu była każdorazowo dopasowana do tematu warsztatu. Taka komplementarność działań z jednej strony ułatwiała wprowadzenie uczestników w zagadnienie, z drugiej, pełniła funkcję rozszerzającą i utrwalającą wiadomości zdobyte podczas warsztatu.

Poniżej znajduje się wykaz artykułów z linkami do ich treści:

 1. Nowoczesna szkoła
 2. Gamifying education
 3. Dyscyplina w klasie
 4. Rola nauczyciela

6. Panel dyskusyjny

 

Pomysłodawcą i realizatorem panelu dyskusyjnego był Daniel Fiłatow. Wydarzenie  przeznaczone było wyłącznie dla nauczycieli języka angielskiego.

Panel miał realizować następujące cele:

-wymiana doświadczeń obecnych i przyszłych nauczycieli języka angielskiego, dla których nauczanie to pasja

-zwiększanie skuteczności, autorefleksji oraz satysfakcji z wykonywania zawodu

-sprzyjanie odnoszeniu sukcesów dydaktycznych

-pomoc w przełamaniu utartych schematów nauczania

-nawiązanie stałego kontaktu pomiędzy uczestnikami panelu po zakończeniu wydarzenia, w ramach rozwijania powyższych założeń oraz dla realizacji kolejnych projektów

Wstępem do dyskusji była prezentacja Daniela pt. „Kreatywność w nauczaniu języków obcych”:

Po prezentacji Daniel moderował dyskusję pomiędzy nauczycielami, odnosząc się do realnych przypadków oraz wydarzeń, z jakimi spotkał się w swojej praktyce, poruszając z gośćmi tematy takie jak:

– pułapki w zawodzie nauczyciela/lektora języków obcych

– problemy z dyscypliną oraz motywacją uczniów

– indywidualizacja procesu nauczania

– wykorzystywanie w pracy swoich pasji/zainteresowań

7. Realizacja celu

 

Wszystkie założone cele projektu zostały zrealizowane w wyznaczonym czasie. Mamy nadzieję, iż udało nam się dokonać tego w duchu idei projektu – i tym samym przyczyniliśmy się do podniesienia świadomości i jakości nauczania języka angielskiego wśród osób związanych z nauką języków obcych.

8. Zespół

 

Poniżej prezentujemy nazwiska oraz funkcje osób pracujących na sukces projektu w kolejności alfabetycznej:

 1. Aleksandra Artyszuk – projekty wizualne
 2. Emilia Pawłowska – artykuły
 3. Daniel Fiłatow – pomysłodawca projektu, autor artykułów, moderator dyskusji panelowej
 4. Sebastian Mertowski – logistyka
 5. Kamila Miciuła – marketing
 6. Bartłomiej Piech – pomysłodawca i wykonawca warsztatów
 7. Rafał Sawicki – supervising
 8. Marzena Świętanowska – koordynator projektu, pomoc marketingowa

9. Zdjęcia

 

Autor wpisu: Marzena Świętanowska,
podpisy pod zdjęciami: R.S.
2018-02-22T18:24:39+00:00 Maj 29th, 2015|Lingua Innowacje NEW, Raporty z działalności|
//