Podsumowanie – kreatywne warsztaty z języka angielskiego, wiosna 2016

Podsumowanie – kreatywne warsztaty z języka angielskiego, wiosna 2016

Z przyjemnością zamieszczamy raporty z tegorocznego cyklu warsztatów z języka angielskiego.

 

Raport z pierwszego spotkania zespołu

 

Spotkanie organizacyjne

Pierwsze spotkanie zespołu organizującego warsztaty pod hasłem ‘’Angielski Instant’’ odbyło się 16 marca o godzinie 19.00. Celem spotkania była integracja zespołu oraz sporządzenie planu działania. Spotkanie było bardzo różnorodne, intensywna praca była przeplatana elementami aktywizującymi. Udało nam się opracować następujące zagadnienia:

IDEA PROJEKTU

Projekt powstał, aby rozpowszechnić ideę nauki  języka angielskiego i pomóc uczestnikom odkryć własny potencjał do nauki tego języka.

CELE PROJEKTU

W celu zrealizowania idei projektu, zespół zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów, podzielonych na grupy zaawansowania. Zostały ustalone indywidualne i grupowe działania do wykonania w ramach projektu.

GRUPA DOCELOWA

Warsztaty są skierowane do osób z wszystkich grup wiekowych, w zależności od stopnia znajomości języka.

WARSZTATY

Pomysłodawcą warsztatów jest Bartłomiej Piech, lider zespołu.  Warsztaty są organizowane cyklicznie, za symboliczną opłatą – zwrot kosztów dojazdu dla głównego organizatora.

 

Pierwsze warsztaty

 

Odbyły się 13 kwietnia 2016 r., o godzinie 18.30 w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Leszczyńskiego 23. Warsztaty w założeniu miały trwać do godziny 19.30, jednak czas trwania odrobinę się przedłużył – spotkanie zakończyło się około godziny 19.40.

Warsztaty poprowadził lider zespołu ‘Angielski Instant’- Bartłomiej Piech. Za organizację odpowiadał Rafał Sawicki- prezes Fundacji Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu, oraz członkowie zespołu ‘Angielski Instant’: Karolina Klimczuk, Karolina Grajper, Dmytro Skoropadskyi, Anna Pierzchała oraz Łukasz Lewicki.

 

CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów była pomoc uczestnikom w odkryciu własnego potencjału do nauki języka oraz zaplanowanie nauki. W spotkaniu uczestniczyła grupa o nazwie ‘Coś tam jednak potrafię’.

Szkolenie miało formę praktyczną, uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób uświadomić sobie własne możliwości, ocenili swój poziom znajomości języka oraz wykonali plan działania w ramach poszerzania kompetencji językowych.

20160420_190854

Plan szkolenia:

1. Przywitanie uczestników, pytanie otwarte skierowane do wszystkich obecnych: ‘’Jak przetłumaczyć nazwę ‘Coś tam jednak potrafię’’?

Okazało się, że każda osoba posługuje się inną formą języka, dlatego metody nauki powinny być dobrane indywidualnie do osoby.

Następnie, prowadzący warsztaty wykonał utwór ‘Don’t worry, be happy’ – stworzyło to przyjemną atmosferę.

2. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: ‘Dlaczego nauka języka angielskiego jest dla mnie ważna?’ Następnie uczestnicy odnosili się do swojej odpowiedzi, zastanawiając się nad pytaniem: ’Dlaczego to jest ważne?’ To zadanie składało się z 5 etapów, po zakończeniu zadania uczestnicy byli proszeni o przeczytanie pierwszej i ostatniej odpowiedzi.

3. Udzielenie odpowiedzi na pytania: Co robisz? Co myślisz? Co czujesz? – w odniesieniu do języka angielskiego.

4. Koło wartości – uczestnicy opisywali poszczególne ćwiartki i oceniali swój poziom znajomości języka w danej kategorii.

 

Uczestnicy byli bardzo aktywni w trakcie trwania warsztatów, a luźna atmosfera sprzyjała wymianie spostrzeżeń i uwag odnośnie sposobów nauki. W międzyczasie Dima, jeden z organizatorów, rozdał jabłka – uczestnicy byli pozytywnie zaskoczeni.

 

Drugie warsztaty

20160511_182914

Drugie warsztaty organizowane przez zespół ‘Angielski Instant’ również odbyły się w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Godzina rozpoczęcia warsztatów także pozostała bez zmian. Wszyscy uczestnicy zdążyli już poznać styl prowadzenia zajęć, jednak, jak się okazało, czekało na nich kilka niespodzianek.

 

CEL WARSZTATÓW

W warsztatach uczestniczyły osoby ze wszystkich poziomów zaawansowania. Prowadzący skupił się na praktycznym użyciu języka, starając się ocenić, na jakim poziomie znajomości języka angielskiego znajdują się uczestnicy. Pojawiło się tylko jedno ćwiczenie mające na celu zwiększenie motywacji uczestników i dopracowanie ich planu działania.

20160413_185229

Plan szkolenia

 

 1. Na wstępie uczestnicy zapoznali się z narzędziem ‘SMART’, które służy do precyzyjnego określania celów i stworzenia zarysów dla późniejszego planu działania. Większość uczestników już wcześniej się z nim spotkało, a w trakcie warsztatów mogli dowiedzieli się więcej na temat jego zastosowania. Każdy uczestnik opracował swój cel, używając narzędzia ‘SMART’.
 2. Następnie prowadzący przeszedł na język angielski. Kolejne zadanie było wyzwaniem dla uczestników – mieli rozpocząć rozmowę z osobą siedzącą obok i uzyskać 10 informacji na jej temat. Poza tym, każdy uczestnik wybrał  kartę obrazkową, najlepiej go opisującą.
 3. Po zakończeniu zadania, uczestnicy dzielili się usłyszanymi wiadomościami z prowadzącym i opisywali obrazek osoby siedzącej obok. Każdy zakładał kask na czas swojej wypowiedzi – miało to na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, które jest niskie po opuszczeniu strefy komfortu. Kolejnym zadaniem było wysłuchanie tekstu piosenki, wykonywanej przez prowadzącego i uzupełnienie luk w wersji drukowanej. Zadanie okazało się przyjemne i dosyć łatwe. Uczestnicy wysłuchali piosenki dwa razy.
 4. Zadanie domowe: prowadzący poprosił uczestników o dopracowanie własnego celu nauki przy użyciu narzędzia ‘SMART’ oraz o przetłumaczenie tekstu piosenki.

 

Warsztaty przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze. Uczestnicy byli bardziej rozluźnieni niż na pierwszym spotkaniu, wielu z nich od razu po zakończeniu warsztatów zadeklarowało chęć przyjścia na kolejne.

 

Warsztaty numer 3

 

20160420_193340

Centrum Aktywności Obywatelskiej po raz kolejny posłużyło za miejsce organizacji warsztatów, które rozpoczęły się tradycyjnie o godzinie 18.30.

 

CEL WARSZTATÓW

Na trzecim szkoleniu z cyklu ‘Angielski Instant’ uczestnicy mogli się wykazać umiejętnościami pracy w grupie oraz zdolnościami do pracy pod presją czasu. Prowadzący położył również duży nacisk na prawidłowe użycie języka angielskiego. Ważnym elementem warsztatów było ćwiczenie, które uświadomiło uczestnikom, że można wynieść korzyść nawet z najdrobniejszej porażki.

20160420_184509

Plan szkolenia:

 1. Szkolenie rozpoczęło się od refleksji nad… pracą domową. Prowadzący zapytał, co można zrobić w sytuacji, gdy nie jest się przygotowanym do zajęć. Okazało się, że nawet takie zdarzenie można obrócić na swoją korzyść- gdy uświadamiamy sobie, że nie dopełniliśmy obowiązków, powinniśmy zastanowić się, jakie może być wyjście z tej sytuacji. W ten sposób każdą ‘porażkę’, również językową, możemy zamienić w sukces.
 2. Po zakończeniu pierwszego zadania, prowadzący zapytał, jakie ogólne pytania można zadać, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat drugiej osoby. Pytania zostały zapisane na tablicy.

Następnie, uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy. Każda z nich dostała kostki z obrazkami. Gra polegała na układaniu pytań na podstawie obrazków. Każdy przedstawiciel grupy miał kilka sekund na stworzenie pytania. Jedna z grup oceniała poprawność i szybkość pozostałych. Po zaciętej walce, zwycięzcami zostali ’Blue’.

 

Gra wymagała szybkości, kreatywności oraz wykazania się umiejętnościami językowymi. Okazało się, że gry językowe, z elementami rywalizacji, są dobrym sposobem na ćwiczenie komunikacji w języku obcym.

 

Warsztaty przebiegły sprawnie. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w wykonywanie zadań i uświadomili sobie, nad czym powinni jeszcze popracować.

Warsztaty numer 4

 

20160511_190507

Warsztaty numer 4 rozpoczęły się nieco wcześniej – o 18.00, a miejsce organizacji pozostało bez zmian. Motywem przewodnim warsztatów była walka z przekonaniami.

 

CEL WARSZTATÓW

Celem tego spotkania było zwrócenie uwagi na przekonania, jakie mamy o sobie. Prowadzący skupił się na przekonaniach dotyczących nauki języka, przyglądając się im z różnych stron. Głównym zamierzeniem było przeformułowanie negatywnych przekonań na takie, które są pomocne w efektywnej nauce.

 

Plan szkolenia

 

 1. Szkolenie rozpoczęło się od ogólnej dyskusji na temat przekonań funkcjonujących w przestrzeni. Uczestnicy podali przykłady, które następnie skomentowali. Okazało się, że istnieje wiele przekonań utrudniających swobodne komunikowanie się w języku obcym.
 2. Kolejnym elementem szkolenia była praca nad zmianą przekonań wg modelu dr Ellisa, czyli Alfabetu Zmiany Przekonań. Każdy z uczestników wybrał jedno własne przekonanie ograniczające (B), skupiając się na odnalezieniu bodźca lub sytuacji, w związku z którymi to przekonanie się pojawia. Ważne było również dostrzeżenie efektów, jakie dane przekonanie wywołuje (C).
 3. Następnie, każdy z uczestników przeprowadził dysputę z własnymi, ograniczającymi przekonaniami (D).
 4. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, uczestnicy podzielili się refleksjami i zaprezentowali swoje własne, efektywne i nowe przekonania (E).

 

Uczestnicy byli zaskoczeni tym, jak łatwo można zmienić własne przekonania, wzmacniając w ten sposób swoją pewność siebie i tym samym bardziej mobilizując się do działania.

 

Warsztaty numer 5

 

20160511_191530

Piąte warsztaty z cyklu ‘Angielski Instant’ przebiegły pod znakiem kostki i gry. Innymi słowy, uczestnicy mieli możliwość zamienić się w swoje ulubione postaci z gier i zabaw. Nie zabrakło gry językowej, która ‘otworzyła’ uczestników na możliwość swobodnej komunikacji w języku angielskim w codziennych sytuacjach.

 

Plan szkolenia

 

 1. Warsztaty rozpoczęły się od ogólnej dyskusji na temat gier i zabaw. Uczestnicy zastanawiali się, jakie odczucia i myśli towarzyszą im podczas zabaw oraz jak mają w zwyczaju się zachowywać podczas gry. Ważnym zagadnieniem była koncepcja różnych ról społecznych, a w szczególności koncepcja gracza w kontekście mówienia w języku angielskim.
 2. Następnie, uczestnicy rozważali, jak znoszą porażki podczas gry, a jak w sytuacji, gdy muszą użyć języka angielskiego.
 3. Kolejnym elementem niezbędnym do stworzenia osobowości ‘efektywnego użytkownika języka angielskiego’ było przywołanie ulubionej postaci z gry i wykorzystanie jej super-mocy w sytuacji, gdy niezbędne jest użycie języka obcego.
 4. Na koniec uczestnicy zagrali w ‘Travel to London’, gdzie wcielali się w super-turystę i używali języka w sytuacjach z życia codziennego. Podczas fikcyjnej podróży po Londynie możliwe było zadawanie pytań, udzielanie rad czy wskazywanie drogi.

Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w warsztaty, a gra językowa była tak wciągająca, że warsztaty nieco się przedłużyły 😉 Bariery językowe zostały przełamane do tego stopnia, że trudno było wrócić do komunikacji w języku ojczystym.20160511_192646

 

Warsztaty numer 6

 

CEL WARSZTATÓW

Tematem przewodnim ostatnich warsztatów z cyklu ‘Angielski Instant’ było… jedzenie. Prowadzący skupił się na rozwijaniu zdolności komunikacyjnych i poszerzaniu słownictwa.

 

Ważnym elementem warsztatów była20160511_191001

również gra, w której uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie znane wyrażenia.

 

Plan szkolenia:

1. Na początku każdy z uczestników miał za zadanie wykonać rysunek i powiedzieć, jakich czasowników, rzeczowników czy przymiotników używamy, mówiąc o danym produkcie. Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy przypomnieli sobie znane słówka, zwiększając swoją sprawność w komunikacji.

2. Kolejnym punktem programu było obejrzenie filmiku i i zaznaczenie właściwych odpowiedzi do pytań z nim związanych. To zadanie sprawdzało zdolności rozumienia treści językowych.

3. Następnie, uczestnicy zagrali w grę językową. Gra wymagała komunikacji w języku obcym, co umożliwiło uczestnikom przećwiczenie w praktyce omawianych zagadnień.

4. Na koniec, każdy z uczestników dostał pracę domową.

 

Warsztaty przebiegły w bardzo miłej atmosferze, uczestnicy byli aktywni i nie bali się komunikacji w języku angielskim.

 

20160420_18445920160420_184423 20160413_190835   20160413_183209

Za materiały biurowe dziękujemy naszemu partnerowi Paper-Tech.

20160413_182711

PS – tak, kolejność zdjęć jest przypadkowa 😉

autor wpisu: Karolina Klimczuk
2018-02-22T18:19:22+00:00 Lipiec 18th, 2016|Raporty z działalności|
//