Komunikacja w relacjach – granice

Komunikacja w relacjach – granice

W poprzednim artykule omówiliśmy ogólne zagadnienia efektywnej komunikacji, a dziś przechodzimy do tematyki granic.

.

Granice psychologiczne – co to takiego…. 

.

Drugim nieodzownym czynnikiem w budowaniu relacji z innymi są granice. Przy czym nie mówimy tutaj o granicach terytorialnych1098775_dry_stone_wall w postaci barierek czy płotów. Chodzi o granice psychologiczne, które wyznaczają nasze wewnętrzne terytorium.

Naszym terytorium wewnętrznym są myśli, uczucia, przekonania i potrzeby. Natomiast grancie mają za zadanie chronić nas przed ingerencją innych osób, pokazywać naszą odrębność od innych, a co za tym idzie budować nasze poczucie bezpieczeństwa. Granice nie są wrodzone, ale kształtują się w trakcie naszego całego życia. W znacznym stopniu na ich kształt mają wpływ nasze relacje z rodzicami.

Dzięki poznaniu swoich granic możemy decydować o sobie, dokonywać wyborów. Dlatego w relacjach ważne jest, byśmy jasno i asertywnie komunikowali o naszych granicach. Daje to innym informacje jak należy postępować z nami, by nas nie zranili w relacjach.

.

Rodzaje granic psychologicznych

.

Zacznijmy od tego, jakie mamy granice. Wyróżniamy cztery:

  • fizyczną
  • emocjonalną
  • intelektualną 
  • duchową

Pierwsza, fizyczna jest widoczna, wyznacza ją nasza skóra. Określa ona możliwą do przyjęcia przez nas bliskość fizyczną czy to w kontakcie z członkami rodziny czy też z obcymi osobami.

Granica emocjonalna pozwala na uczciwe określanie własnych uczuć, które wywołuje dana sytuacja, osoba, miejsce czy rzecz. Dbałość o tę grancię jest niezwykle trudna ponieważ jest ona najczęściej przekraczana, niejednokrotnie już od najmłodszych lat. Osoby dorosłe często mówią dzieciom, co powinny czuć w danej sytuacji. W dorosłym życiu także słyszymy, że nie mamy prawa, aby w taki czy inny sposób przeżywać uczucia. Dlatego też tak ważne jest żebyśmy wiedzieli, gdzie ustanowiona jest nasza granica. Co jest moje i czego chce chronić.

Kolejną jest granica intelektualna, która określa czego pragniemy i potrzebujemy. Ponadto pozwala ona na przyjęcie informacji z zewnątrz i ustalenie czy jest możliwa przez nas do zaakceptowania.

Wreszci granica duchowa, związana ze światem wartości, systemem przekonań oraz aspektem religijnym.

.

Co się dzieje gdy nie ma granic, bądź są źle ukształtowane?

.

Nieprawidłowo ukształtowane granice są przyczyną wielu trudności w życiu. Narażają osobę na doświadczenie przemocy, powodują bak poczucia bezpieczeństwa, utrudniają określenie swojej tożsamości. Nie można zapomnieć o tym, że osoba pozbawiona/nieznającą swoich granic jest niewrażliwa na granice innych i nieświadoma ich istnienia, więc często je narusza stając się agresorem.  Natomiast osoba, która ma sztywne granice, tzw. mury zamiast granic często całkowicie odgradza się od innych, poprzez mówienie „nie” w każdej sytuacji. Powoduje to izolację społeczną, a co za tym idzie samotność.

Pamiętaj to my (a nie mama, mąż, żona, szef w pracy) odpowiadamy za ochronę naszych granic. Często jest to trudne do przyjęcia i zaakceptowania przez nas, a tym bardziej do zastosowania w życiu.

.da-vinci-perfect-man

Podsumowanie

.

Tym samym, by nasze relacje były udane powinniśmy nauczyć się mówić wprost o własnych granicach, tak aby inni zdawali sobie z nich sprawę i wiedzieli czego oczekujemy, a czego nie chcemy.

To my jesteśmy odpowiedzialni za komunikowanie własnych granic, tak by inni wiedzieli, że powinni ich przestrzegać. Pamiętajmy więc o tym by jasno i otwarcie komunikować granice, wykorzystując do tego choćby komunikat JA. My sami także powinniśmy respektować granice innych ludzi, aby wzajemne związki opierały się na porozumieniu i szacunku.

——————————-

Bibliografia:
  1. Megan Leboutillier, „Wystarczy powiedzieć nie.”
  2. Brene Brown „Z wielką odwagą”
Źródło ikony wpisu: http://www.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/98/791/1/d565707409.jpg
Źródła obrazków:
  1. http://www.psychologia.edu.pl/images/stories/116123/1098775_dry_stone_wall.jpg
  2. http://st1.bgr.in/wp-content/uploads/2014/07/da-vinci-perfect-man.jpg
Autorka wpisu: Izabela Janiuk
 

.

//