Wszystkie kolory osobowości

Wszystkie kolory osobowości

 

  „Świat nie istnieje tylko takim jakim jest, ale także takim jakim go postrzegam.”

C.G. Jung

 • Z czego więc wynika to jak postrzegamy świat?
 • Czy na jego poznanie wpływa tylko nasz wzrok?
 • Co wspólnego z postrzeganiem świata ma nasza osobowość?

.

Na te i wiele innych pytań nauka szuka odpowiedzi od lat, ciągle doskonaląc swoje odkrycia. Jednym z czołowych badaczy był C.G. Jung. By jednak móc wgłębić się w teorie Junga zacznijmy od tego czym  jest sama osobowość?

.

Osobowość jest nadrzędna nad temperamentem i charakterem. Tworzy niepowtarzalny wzór działania psychiki jednostki stanowiący o poczuciu tożsamości i odrębności każdego człowieka.  Obejmuje ona cechy charakterystyczne dla danej osoby: odczucia, myśli, postawy, przekonania, typowe zachowania oraz mechanizmy radzenia sobie z problemami. Osobowość nieustannie się tworzy i podlega ciągłemu rozwojowi.  Przejawia się na zewnątrz w postaci: zachowań, reakcji, sposobu rozumowania, sposobu wyrażania się, jak również poprzez język ciała. Ponadto Osobowość można zauważyć w sferach życia, m.in. w pracy, związkach, emocjach, kontroli, stosunku do samego siebie.

.

Natomiast według teorii Junga, ucznia Zygmunta Freuda, na osobowość człowieka składa się myślenie, wrażliwość, intuicja i uczucia. Jung podczas swoich badań doszedł do wniosku, że różnice w postawie oraz preferencje ludzi nie są przypadkowe. Jung mówi o trzech parach preferencji stanowiących przeciwieństwo.

Insight

 • Introwersja i Ekstrawersja

   • sposób w jaki reagujemy na zewnętrzna i wewnętrzna doświadczenia, skąd czerpiemy naszą energię do działania itd.

 • Myślenie i Uczucia

   • sposób w jaki oceniamy rzeczywistość, w jaki sposób podejmujesz decyzje?

 • Doznania (Percepcja, Wrażenia) i Intuicja

  • Sposób w jaki absorbujemy i przetwarzamy informacje, jaki sposób gromadzenia informacji tak, że ufasz w  ich oprawność.

Jung ustalił, że w każdej z tych par dominuje jedna z preferencji. Ponadto wskazał, że dominujące preferencje człowieka są stałe i niezależne od zewnętrznych warunków, a ich wypadkowa jest typem osobowości. Każdej osobowości Jung przypisał kolor. Mianowicie człowiek logiczny, systematyczny, który ma wszystko w życiu zaplanowane, ma kolor niebieski. Człowiek radosny, spontaniczny, kreatywny ma kolor żółty. Ten, który wszystko traktuje zadaniowo, jest dominujący i egoistyczny to człowiek o osobowości czerwonej. Zielony to typ wspierający, dba o innych i poprzez to się realizuje, posiada wysoką inteligencję emocjonalną.

.

Jak rozpoznać swój kolor?

.

Jak wiele ludzi na świecie tak wiele typów osobowości. Choć testów osobowości jest trochę mniej, zawsze znajdziemy dla siebie wybór. Pierwszy z testów opartych na typologii Junga powstał już w 1938 roku, stworzony został przez dwóch amerykańskich psychiatrów H. Gray i J. Wheelwright. W 1942 również na gruncie amerykańskim Isabel Briggs Myers oraz Katharine Briggs poszerzyły ten model o czwartą parę preferencji, tj. ocenianie-obserwacja (Jaki jest Twój styl pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym  światem?).

Natomiast dr Taylor Hartman na podstawie swoich wieloletnich badań stworzył test oparty na założeniach Junga, przypisując również osobowości kolory. Do oznaczenia użył następujących kolorów: czerwony, żółty, niebieski i biały. Ponadto  jako jedyny przeprowadził badania wskazujące procentowo podział preferencji wśród ludności. I tak z badań Hartmana wynika, że osobowość typu Czerwony reprezentuje około 25% badanych; Niebieskich – 35%; Białych – 20%; i Żółtych – 20%. Przy czym należy wskazać, iż Hartman odmiennie niż Jung posłużył się kolorem białym do oznaczenia osoby wspierającej, dbającej o relacje z innymi i przez to się realizującej. Jednak nie zostało to przyjęte powszechnie i w innych testach stosuje się kolor żółty, czerwony, zielony, niebeski.  Obecnie na rynku komercyjnym istnieje wiele testów opartych na typologii Junga, najbardziej popularne z nich to DISC, Insights Discovery, FLIS.

pobrane

Natomiast jeśli zależy ci na skutecznej komunikacji z innymi ludźmi, poznaj swój typ osobowości i zawsze staraj się dopasować swój styl komunikacyjny do osobowości rozmówcy.

Pamiętaj:

 • zaoszczędzisz czas i energię mówiąc wprost do czerwonego,
 • dostarczając potrzebne szczegóły niebieskiemu,
 • poświęcając chwilę na pytanie co nowego u zielonego,
 • oraz rozładowując atmosferę żartując z żółtym

.

——————————

Bibliografia:
 1. T. Hartman Typy osobowości zaszyfrowane w kolorach.
 2. C.G Jung – O rozwoju osobowości.
Źródło ikony wpisu:
https://pixabay.com/pl/kredki-kolorowa%C4%87-kolor-malowanie-428283/
Źródło obrazków:
http://athlondevelopment.pl/insights-discovery/
http://brandongaille.com/explanation-the-hartman-color-code-personality-test/
autor wpisu: Izabela Janiuk
2016-11-06T15:02:30+00:00 Listopad 6th, 2016|Klub Rozwoju FKID Warszawa, Rozwój osobisty - artykuły|
//