Podsumowanie – Kompetencje przywódcy – skuteczna rekrutacja

Podsumowanie – Kompetencje przywódcy – skuteczna rekrutacja

22 lutego 2017 roku odbyła się Spotkanie pod tytułem „Kompetencje przywódcy – skuteczna rekrutacja”. Prelegentami, którzy przekazywali swoją wiedzę zebranemu gronu był Rafał Sawicki, prezes zarządu FKID, około 3 lat doświadczenia przy rekrutowaniu wolontariuszy dla FKID i przedstawicieli handlowych w dziale biznesowym dla podwykonawcy sieci Play,  oraz Tomasz Banach, rekruter w Fundacji FKID i koordynator projektu OGX HR+ w AIESEC.

W artykule znajdziesz następujące treści:

  • Przebieg wydarzenia
  • Omawiane aspekty
  • Podsumowanie
  • Galerię zdjęć

.

Przebieg wydarzenia

.

Minikonferencja podzielona była na rejestrację uczestników, część szkoleniową Rafała Sawickiego i część szkoleniową Tomasza Banacha. Dotyczyły one następujących zagadnień:

  • Tomasz Banach – Proces rekrutacji
  • Rafał Sawicki – Rola pytań w procesie rekrutacji

.

Omawiane aspekty

.

Rafał Sawicki omówił rolę pytań w procesie rekrutacji. Jak można było się dowiedzieć ich odpowiednie sformułowanie, a także zaimplementowanie ich w rozmowie, ma duże znaczenie. Dzięki temu zebrani na wydarzeniu ludzie dowiedzieli się, że nie tylko „ice-breakery” są ważne podczas rozmowy, aby kandydat otworzył się przed rekruterem, ale także prowokowanie go do dłuższej wypowiedzi, przy jednoczesnym nie określaniu jej ram. Dla osób które nie miały jeszcze do czynienia z przeprowadzaniem rekrutacji była to wiedza zmieniająca punkt widzenia.

Tomasz Banach zaprezentował uczestnikom z czego składa się proces rekrutacji, od samego początku do jego zakończenia. Zwrócono uwagę na newralgiczne punkty, które w zależności od formy mogą zmieniać ostateczny kształt procesu.  Każdy punkt był starannie omawiany i tłumaczony tak, by każdy kto do tej pory nie zagłębiał się w tę tematykę, mógł to w pełni zrozumieć. Dzięki prostemu językowi przekazywane informacje były zrozumiałe i bez problemu informacje pozostawały w głowie.

.

Podsumowanie

.

Minikonferencja przebiegła w miłej i produktywnej atmosferze. Prowadzący umożliwili wymianę zdań na temat prezentowanych zagadnień. Podczas informacji zwrotnej na koniec uczestnicy ocenili wydarzenie pozytywnie, wskazując że następnym razem warto przeznaczyć trochę więcej czasu na integrację osób na samym początku.

Osoby biorące udział w wydarzeniu na co dzień zajmują się rekrutacją, bądź studiują kierunki związane z managementem lub psychologią.

Cytując fragment książki „Spalona róża” A. Walczak: „Człowiek uczy się przez całe życie”.
Taką ideę wyznajemy my oraz uczestnicy naszych konferencji.

.

Galeria zdjęć

——————————

autor wpisu: Konrad Grzegorczyk

2017-03-06T18:14:12+00:00 Marzec 6th, 2017|Raporty z działalności|
//