Podsumowanie – Nowoczesny Nauczyciel

Podsumowanie – Nowoczesny Nauczyciel

8 czerwca 2017 r. odbyło się szkolenie ,, Nowoczesny Nauczyciel” dla nauczycieli zorganizowane w ramach Programu Menedżerskiego. Celem spotkania było przedstawienie wizerunku nowoczesnego nauczyciela jako kreatora rzeczywistości, który rozumie siebie, swoich uczniów oraz w ciekawy i innowacyjny sposób potrafi przekazać wiedzę, zarażając swoich podopiecznych pasją odkrywania nowych horyzontów.

 

Trenerami na warsztatach byli: Daniel Fiłatow – absolwent lingwistyki stosowanej, oligofrenopedagogiki, nauczyciel z wieloletnim stażem; Agata Ziobrowska, coach i  studentka psychologii i pedagogiki specjalnej. W organizacji wydarzenia  pomagała Arleta Lepusińska, absolwentka filologii polskiej i filologii rosyjskiej.

Agata Ziobrowska i Daniel Fiłatow

W szkoleniu wzięła udział dyrekcja oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny.

 

Tematy poruszane na szkoleniu to:

 

  • Charakterystyka nowoczesnego nauczyciela
  • Metody nauczania i uczenia się
  • Nowoczesne technologie w edukacji
  • Efektywna komunikacja z dziećmi i ich rodzicami
  • Refleksyjność nauczyciela

 

Podczas szkolenia pedagodzy mieli możliwość przyjrzenia się profilowi nauczyciela XXI wieku, poznania i utrwalenia informacji na temat funkcjonowania systemów pamięciowych w umyśle człowieka, technik zapamiętywania, przywoływania i wydobywania wiedzy. Zostały również zaprezentowane nowoczesne technologie nauczania, które z powodzeniem można zastosować w polskiej szkole oraz pomysły na kreatywne sposoby realizacji zajęć.

 

Dalsza część spotkania opierała się na tematyce kontaktu z dziećmi i ich rodzicami. Nauczyciele chętnie odgrywali scenki, analizując przy tym sposoby wyrażania komunikatów, które przekazane w odpowiedni sposób skutecznie docierają do odbiorców.

 

Ostatnią częścią szkolenia była refleksyjność nauczyciela. Uczestnicy mieli okazję zadać sobie pytania odnośnie sukcesów w pracy, relacji z uczniami i pracownikami oraz własnego rozwoju zawodowego.

 

Na koniec nauczyciele otrzymali od fundacji certyfikaty ukończenia kursu oraz egzemplarze czasopisma Nowe Horyzonty Edukacji, które było patronatem szkolenia.

FKID i NHE

Całość spotkania przebiegła w miłej atmosferze. Uczestnicy zadawali pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, nie kryjąc przy tym entuzjazmu. Organizatorzy spotkali się z pozytywnymi komentarzami i podziękowaniami.

——————————

autor wpisu: Arleta Lepusińska

2017-08-27T15:14:45+00:00 Czerwiec 28th, 2017|Raporty z działalności|
//