II edycja Klubu Rozwoju FKID

II edycja Klubu Rozwoju FKID

W maju i czerwcu 2017 roku przeprowadziliśmy II edycję cyklicznej serii warsztatów  – Klubu Rozwoju. Tym razem zajęliśmy się obszarem komunikacji. Rozumiemy bowiem, że to, jak się komunikujemy wpływa nie tylko na nasze relacje z otoczeniem, ale także na nas samych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak porozumiewać się skutecznie oraz w zgodzie z własnymi uczuciami i pragnieniami. Nad tymi zagadnieniami pracowaliśmy podczas trzech warsztatów:


Komunikacja – czy dziś wystarczą tylko słowa? 

Kontakty międzyludzkie to przede wszystkim nieustające procesy komunikacyjne, które zaspokajają nasze potrzeby tożsamościowe, społeczne, praktyczne, a nawet fizjologiczne. Porozumiewanie się to czynność poprzez którą wzajemnie na siebie wpływamy, dlatego poprawna komunikacja istotnie przyczynia się do budowania efektywnych kontaktów międzyludzkich. Podczas prowadzonych przez nas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak komunikować się z innymi tak, by nas słuchano i rozumiano.

Podczas warsztatów poruszono następujące zagadnienia:

 • Komunikacja niewerbalna co to takiego i jak wpływa na nasze otoczenie?
 • Cztery poziomy komunikacji wg F. S. von Thuna.
 • Komunikat typu Ja / Komunikat typu Ty.
 • Osobowość według C.G. Jung – charakterystyka 4 typów osobowości: kolor zielony, żółty, czerwony i niebieski. Sposób pracy i komunikacji z poszczególnymi typami osobowości.

Uczestnicy warsztatów:

 • Dowiedzieli się czym jest umiejętność słuchania określana mianem „czworga uszu.”
 • Poznali jakie reakcje wywołują w nich komunikaty wysyłane przez innych i jak to wpływa na wzajemne porozumiewanie się.
 • Dowiedzieli się jak można się komunikować efektywniej – budowanie komunikatu JA.
 • Przyjrzeli się jakim są typem osobowości są oraz jak kształtują się ich kontakty z innymi.
 • Dowiedzieli się jak zwiększać skuteczność swojej komunikacji poprzez dopasowanie jej stylu do typu osobowości ich rozmówcy.

Warsztaty prowadziła Izabela Janiuk – coach i trener.


Asertywność – masz prawo do…         

Asertywność to termin w psychologii, który oznacza umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć, postaw w sposób otwarty, w granicach nie naruszających praw, ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego. Tak, jak każdej umiejętności, można się jej nauczyć.

Podczas warsztatów poruszono następujące zagadnienia:

 • Czym jest asertywność?
 • Jak można trenować asertywność?
 • Dlaczego wiara w siebie jest kluczem w przyjmowaniu postawy asertywnej?
 • Jak sprawić, aby towarzyszące nam przekonania wspierały nas?

Uczestnicy warsztatów:

 • Poznali techniki i narzędzia asertywnych zachowań i odpowiedzi.
 • Zyskali przestrzeń do pracy z własnymi przekonaniami.
 • Poznali kluczowe prawa Asertywnej Osoby.

Warsztaty prowadziła Magdalena Stankiewicz, z wykształcenia biolog molekularny, marketingowiec i trener.


EmocJA   

Emocja wyrażona to emocja, z którą sobie poradziliśmy. Na warsztatach wspólnie stworzyliśmy przestrzeń do zauważania i przyglądania się swoim emocjom. Pokazaliśmy jak dużą rolę odgrywają one w rozpoznawaniu swoich własnych potrzeb oraz  wskazaliśmy drogę w jaki sposób można nauczyć się je wyrażać. Uczestnicy mogli wzmocnić postawę otwartości i gotowości do przeżywania własnych emocji, gdyż niezmiennie przyczyniają się one do wzrostu poczucia satysfakcji z podejmowanych decyzji oraz relacji z innymi ludźmi.

Podczas warsztatów poruszono następujące zagadnienia:

 • Czym są emocje i jakie są ich rodzaje?
 • W jaki sposób doświadczamy własnych emocji? Kontaktowanie się ze swoim ciałem.
 • Myślenie pytaniami.
 • Opisywanie  przeżywanych emocji.
 • Inteligencja emocjonalna – czym jest oraz dlaczego w codziennej komunikacji  ważniejsza jest niż iloraz IQ?
 • Techniki relaksacyjne pomagające w rozluźnieniu napięcia emocjonalnego.

Uczestnicy warsztatów:

 • Lepiej poznali i zrozumieli samego siebie,  by dzięki temu lepiej zrozumieć innych.
 • Zrobili krok w kierunku zarządzania własnymi emocjami.
 • Stali się bardziej świadomi swoich potrzeb oraz zwiększyli swój komfort w codziennych relacjach interpersonalnych.

Warsztaty prowadziła Anita Szabova – trener, life coach.

2018-02-12T16:17:17+00:00 Luty 10th, 2018|II edycja Klubu Rozwoju FKID Warszawa|
//