Podsumowanie – Badanie preferencji i potrzeb mieszkańców Warszawy i okolic pod względem możliwości rozwoju osobistego

Podsumowanie – Badanie preferencji i potrzeb mieszkańców Warszawy i okolic pod względem możliwości rozwoju osobistego

Oddział w Warszawie zakończył projekt badawczy, prowadzony w ramach Programu Menedżerskiego. Projekt zakładał przeprowadzenie badania ankietowego (ankiety internetowej), którego wyniki miały dać nam odpowiedź na najbardziej kluczowe pytania z perspektywy dalszego rozwoju fundacji.

W badaniu wzięło udział 103 respondentów – osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zamieszkujących w Warszawie lub okolicach. Ankieta została przygotowana za pomocą formularza Google oraz zamieszczona na stronie internetowej fundacji, fanpage’u fundacji na Facebooku, stronie ngo.pl, forach internetowych, grupach na LinkedInie, a także na fanpage’ach i grupach związanych z rozwojem osobistym na Facebooku.

Zostało również zredagowane zaproszenie do ankiety, które miało na celu zachęcenie potencjalnych respondentów do wzięcia udziału w badaniu. W zamian za wypełnienie ankiety, respondent otrzymywał test osobowości wraz z interpretacją wyników. Przede wszystkim chcieliśmy poznać pasje badanych, a także umiejętności, które uważają oni za przydatne z punktu widzenia swojej kariery zawodowej. Zakładaliśmy, że będą to dwa obszary, w których najchętniej będą się te osoby rozwijać. Okazało się, że zainteresowania respondentów są bardzo rozbieżne, często unikatowe i trudne do skategoryzowania. Najczęściej wymieniane były pasje związane z zajęciami kreatywnymi. Na wyróżnienie zasługuje fotografia, którą wskazało prawie 8% respondentów. Natomiast za użyteczne z perspektywy swojej kariery zawodowej respondenci uznają przede wszystkim kompetencje specjalistyczne, techniczne (np. znajomość programów, konkretną wiedzę z danej dziedziny) oraz kompetencje miękkie.

Dokładną analizę wyników ankiety można odnaleźć w raporcie opracowanym przez Aleksandrę Łach i Katarzynę Trzonek. Dowiesz się z niego między innymi:

  • Jakie zainteresowania deklarują respondenci?
  •  Co determinuje ich skłonność do uczestniczenia w warsztacie lub szkoleniu?
  • Jakie umiejętności i kompetencje badani chcą w sobie rozwijać?
  • Co chcieliby zmienić w swoim życiu na lepsze?
  • W jakich wydarzeniach uczestniczyliby najchętniej?
  • Ile czasu w miesiącu są w stanie poświęcić na wybrane zajęcia?
  • Gdzie szukają informacji o wydarzeniach w Warszawie?
  • Jaki jest profil społeczno-demograficzny osób zainteresowanych rozwojem osobistym?

Wnioski z badania są niewątpliwie cennym źródłem informacji i pomogą nam w nakreśleniu kierunków rozwoju naszej fundacji. Mogą być też przydatne dla innych organizacji o podobnym do naszego profilu, a także dawać pewien obraz mieszkańców stolicy pod kątem preferencji rozwojowych.

 

Liderką projektu była Katarzyna Trzonek.

 

2018-03-15T14:54:17+00:00 Marzec 14th, 2018|Raporty z działalności|
//