Wolontariat menedżerski

Wolontariat menedżerski 2018-05-01T15:34:08+00:00

programFKID

 ——————————————————————————————————————–

Chcesz wreszcie zdobyć realne doświadczenie w tworzeniu, planowaniu i zarządzaniu zespołem? Oferujemy ci program szkoleniowy praktyczny, wymagający i skoncentrowany nie na projektach edukacyjnych, związanych z organizowaniem itp.

 

 

Program Menedżerski FKID w skrócie:

 • prowadzisz własny projekt jako menedżer zespołu wolontariuszy (praktyka)
 • otrzymujesz szkolenia (teoria) oraz indywidualne doradztwo (mentoring), żeby stać się lepszym liderem
 • udział jest płatny (sprawdź, czy przysługują Ci zniżki lub zwolnienie z opłat)
 • po ukończeniu Programu Menedżerskiego FKID otrzymujesz certyfikat wraz z wykazem wszystkich szkoleń, jakie ukończyłeś oraz rezultatów, które udało Ci się osiągnąć jako menedżer projektu.

 

Program Menadżerski FKID jest skierowany do osób, które potrzebują zdobyć doświadczenie i wiedzę przydatne w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz wszędzie, gdzie istotne jest zarządzanie ludźmi. Odbycie Programu Menedżerskiego stanie się dodatkowym atutem w Twoim życiorysie zawodowym.

 

Celem programu, jest nauczyć uczestników praktycznego zarządzania projektem i zespołem. Robimy to, żeby spełniać misję Fundacji FKID: ,,Aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich, pomagamy ludziom się rozwijać i osiągać niesamowite rzeczy”.

 

W ten sposób realizujemy jedno z założeń statutowych FKID – budowanie społeczeństwa przedsiębiorczego i obywatelskiego.

 

Przebieg Programu Menedżerskiego:

1) Bierzesz udział w rekrutacji do Programu Menedżerskiego

2) Realizujesz swój projekt i równocześnie przechodzisz szkolenia (proces Leadership Developmentu)

3) Zakończenie Twojego projektu w ramach Programu Menedżerskiego, otrzymujesz certyfikat z wykazem wszystkich szkoleń jakie ukończyłeś i rezultatów, jakie osiągnąłeś w ramach projektu.

 

Ramy czasowe Programu Menedżerskiego: IV Edycja Programu Menedżerskiego jest realizowana w sposób ciągły. To znaczy, że nie ograniczamy etapu naboru i realizacji projektów do konkretnych miesięcy. Zamiast tego, kiedy pojawi się kandydat godny współpracy, razem z nim określimy ramy czasowe. Liczba miejsc jest jednak ograniczona: ponieważ eksperci FKID przeznaczają swój czas na szkolenia dla uczestników, równocześnie możemy prowadzić nie więcej niż kilka projektów w ramach P. Men.

 

Przebieg i organizacja szkoleń:

Każde zagadnienie jest przygotowane w formie krótkiego e-learningu i możesz je przerobić w dowolnym momencie.

Oprócz e-learningów otrzymujesz szkolenia indywidualne: po przerobieniu kilku zagadnień czeka Cię spotkanie z mentorem (Koordynator oddziału, członek Zarządu FKID lub absolwent Programu Menedżerskiego) na którym dodatkowo omówicie zagadnienia z e-learningu.

Największą wartością szkoleniową Programu Menedżerskiego jest fakt, że przerabiasz szkolenia równocześnie prowadząc własny projekt, co jest świetnym połączeniem teorii i praktyki.

 

Zagadnienia, z jakich zostaniesz przeszkolony:

 1. 3 płaszczyzny przywództwa
 2. rekrutacja wolontariuszy
 3. narzędzia planowania (smart, atomizacja, pp, harmonogramy)
 4. przebieg projektu
 5. fundraising
 6. 4 poziomy kompetencji i ćwiczenie
 7. psychika lidera
 8. misja i cele, kodeks postępowania
 9. time management
 10. komunikacja i szumy
 11. 4 kluczowe pytania przy delegowaniu zadań
 12. kontrolowanie i monitoring
 13. panowanie nad sobą
 14. feedback
 15. prowadzenie zebrań
 16. Aspekty formalne w P. Men.
 17. chwalenie i krytykowanie (po co? jak?)
 18. 6 poziomów delegowania
 19. style dowodzenia autorytarny i demokratyczny
 20. poziomy słuchania

 

Własny projekt:

Ty sam wybierasz, jaki projekt chcesz przeprowadzić. I od tego projektu będzie zależało, kiedy ukończysz Program Menedżerski. Inaczej będzie przebiegał projekt  podobny do Biznesowej Soboty, gdzie przygotowanie trwało dłużej, ponieważ trzeba było pozyskać prelegentów spoza Fundacji FKID, inaczej projekt jak Nowoczesny Nauczyciel, w którym jednym z prelegentów była uczestniczka P. Men., a drugim ekspert współpracujący z Fundacją. Jeszcze inaczej projekt jak Klub Rozwoju, który składał się z całej serii wydarzeń oraz publicystyki internetowej.

 

Jeśli wymyślisz projekt łatwiejszy do zrealizowania, będziesz w stanie go szybciej ukończyć. Jeśli wybierzesz coś bardzo ambitnego, ryzyko niepowodzenia wzrośnie, ale referencje jakie otrzymasz po zakończeniu będą cenniejsze dla Twojej kariery. Ty wybierasz.

 

Twój własny projekt może dotyczyć:

 • szeroko pojętej edukacji, rozwoju osobistego
 • szerzenia postaw obywatelskich
 • promowania przedsiębiorczości
 • łączenia nauki z biznesem
 • fundraisingu
 • promocji zdrowia i sportu
 • aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem
 • szerzenia kultury
 • także może to być wewnętrzny projekt przydatny Fundacji FKID organizacyjnie, np. założenie nowego oddziału, stworzenie zespołu wolontariuszy do pewnych konkretnych działań itp.
 • uwaga: jeśli nie masz własnego pomysłu na przeprowadzenie projektu, możesz liczyć na to, że Fundacja FKID przedstawi Ci kilka projektów do wyboru.

 

Opłata za cały Program Menedżerski:

480 zł 

W cenę wchodzą:

 • dostęp do 20 krótkich e-learningów
 • co najmniej 5 indywidualnych sesji mentoringowych z doświadczonym liderem zespołu
 • odbycie realnej praktyki jako menedżer zespołu (doświadczenie)
 • certyfikat i referencje (jeśli spełnisz wymagania, żeby je otrzymać)

 

uwaga, nagradzamy zniżką długoletnich wolontariuszy i dobrych uczniów 🙂

 

zniżka 50% przewidziana dla

 1. osób, które mogą udokumentować 4 lata pracy w III sektorze
 2. osób, które mogą się pochwalić średnią 4,5:
  w przypadku osób dorosłych po studiach 4,5 na dyplomie uczelni wyższej (lub innej ostatniej szkoły, którą ukończyły również technicznej, średniej lub podstawowej.)
  w przypadku studentów 4,5 na świadectwie maturalnym
  w przypadku licealistów 4,5 na ostatnim świadectwie szkolnym

(zniżki 1 i 2 się nie łączą)

 

zniżka 100% z rekrutacji wewnętrznej dla zasłużonych wolontariuszy FKID

 

uwaga: opłatę uiszczasz dopiero, kiedy przejdziesz rekrutację. Możesz aplikować do Programu Menedżerskiego już dziś, a ostateczną decyzję o zapłacie podjąć dopiero, kiedy uzyskasz pewność, że Cię przyjmiemy.

 

 

Często zadawane pytania:

Jakiego rodzaju projekty realizujemy? – Zgodne z misją i celami statutowymi Fundacji FKID. Czyli szkolenia z rozwoju osobistego (Tylko merytoryczne! Żadnej pustej motywacji albo dalekowschodniej mistyki!), projekty promujące nowoczesną edukację, postawy przedsiębiorcze i obywatelskie. Zobacz raporty z naszej działalności, by dowiedzieć się więcej.

Z czego wynika opłata za przystąpienie do Programu Menedżerskiego? – Dotychczas wszyscy w Fundacji FKID pracowaliśmy społecznie, po godzinach pracy. Jednak utrzymanie fundacji to też koszta i żeby nie pokrywać ich z własnej kieszeni wdrażamy różne sposoby na finansowanie. Dzięki zarabianiu na swojej działalności Fundacja FKID będzie w stanie ciągle ulepszać swoje szkolenia i realizować swoją misję lepiej.   

Co jeśli nie stać mnie na opłatę, a czuję że Program Menedżerski jest dla mnie życiową szansą? – Jeżeli nie kwalifikujesz się do żadnej zniżki, pozostają jeszcze 2 opcje; 1) możemy rozłożyć opłatę na części lub 2) możesz dołączyć do FKID jako regularny wolontariusz i za jakiś czas awansować do Programu Menedżerskiego przez rekrutację wewnętrzną.

Czy zwracacie opłatę, jeśli projekt mi nie wyjdzie i przez to nie otrzymam certyfikatu? – Nie. Możliwość porażki przy realizacji projektu jest ,,ryzykiem zawodowym” każdego menedżera. Musisz to ryzyko ponieść. Program Menedżerski nie jest dla każdego. Jeżeli Twój projekt zakończy się fiaskiem nie możesz liczyć na certyfikat. Ale straty mogą Ci zrekompensować referencje (jeśli mimo fiaska bardzo się starałeś) i oczywiście pełen dostęp do szkoleń.

Ile czasu na co dzień trzeba przeznaczyć na Program Menedżerski? – Całą pracę i szkolenia planujemy wspólnie z uczestnikiem, żeby móc pogodzić Program Menedżerski z pracą czy studiami. Prawie każdy w FKID ma etat, studia, czasem trafi się ktoś prowadzący działalność gospodarczą – więc u nas to standard, że potrafimy pogodzić różne zajęcia.

Co, jeśli prowadzenie projektu okaże się zbyt trudne? – Prowadzenie projektu owszem, jest trudne. Będzie stres, mniej czasu na wypoczynek, presja, ogromna odpowiedzialność. Ale jeśli ktoś chce zostać liderem to się z tym liczy. Jeśli prowadzenie okaże się zbyt trudne to projekt zakończy się porażką. Lider porażek się nie boi.

Czy każdy może zostać liderem w Programie Menedżerskim? – Każdy, kto bardzo chce. Reszty da się nauczyć. Umiejętności łatwiej, cech charakteru trudniej.

Jakie korzyści będzie miał uczestnik z Programu Menedżerskiego? – Realne, praktyczne doświadczenie w byciu przywódcą. Potwierdzenie tego doświadczenia w formie pisemnych referencji. Umiejętności, znajomości, a przede wszystkim ogromne poczucie wpływu – przecież uczestnik będzie robił coś bardzo pożytecznego społecznie i doniosłego, na dodatek z pozycji lidera. W razie porażki – pozytywne doświadczenie.

Jak wygląda rekrutacja do Programu Menedżerskiego? – Do rekrutacji podchodzimy bardzo poważnie. Choć nie odrzucimy Twojej kandydatury na podstawie braku doświadczenia (ponieważ to u nas chcesz to doświadczenie zdobyć) możemy Cię skreślić z powodu niedbale opracowanego CV, a także drobnych wpadek które mogą świadczyć o braku zaangażowania. Po analizie Twojego CV i odpowiedzi z formularza możemy zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Opłatę za szkolenia i cały Program Menedżerski uiścisz dopiero, kiedy damy Ci pozytywną odpowiedź odnośnie rekrutacji.

Czy można zrezygnować? – Chcemy, żeby do Programu Menedżerskiego zgłaszały się tylko osoby zdecydowane i takie, które wiedzą, czego chcą. Z drugiej strony rozumiemy, że w życiu każdego człowieka mogą nastąpić różne okoliczności, dlatego z Programu Menedżerskiego można zrezygnować w każdym momencie. Rezygnacja nie oznacza jednak zwrotu pieniędzy, a także będzie skutkować nie przyznaniem certyfikatu ukończenia. 

Jeśli mam dodatkowe pytania zanim zechcę aplikować? – Najlepiej zadaj je przez mail podany poniżej.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji:

 1. wyślij CV w formacie pdf. na adres: fkidpmen@gmail.com
 2. wypełnij FORMULARZ APLIKACYJNY (KLIKNIJ W NAPIS, ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA)

————————————————-

//